August 20, 2018

News in Asia

หนึ่งในย่านที่ใกล้เคียงที่สุดของโคเปนเฮเกน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญจำนวน 366 ห้องซึ่งตั้งอยู่ระหว่างสนามบินและเมืองในย่านการวางแผนที่ทันสมัยของหอคอยสูง 25 ชั้นสีดำมันวาวอยู่ในเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งให้พลังงานไฟฟ้าถึง 15% ของโรงแรม ห้องพักมีการตกแต่งอย่างดีและทันสมัย, Wi-Fi ฟรีทั่วและผู้เข้าพักสามารถปฏิเสธการบริการทำความสะอาดในการแลกเปลี่ยน

travel news