July 6, 2020

News in Asia

โรคอ้วนมีความซับซ้อนกว่าที่เคยคิด

โรคอ้วนเป็นที่รู้กันว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในการพัฒนาโรคหอบหืด แต่การศึกษาใหม่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามเป็นจริง คนที่เป็นโรคหอบหืดมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นคนอ้วน ผู้ที่เป็นโรคหอบหืดในฐานะผู้ใหญ่และผู้ที่เป็นโรคหอบหืดที่ไม่เป็นโรคภูมิแพ้มีความเสี่ยงต่อโรคอ้วนมากที่สุด ความสัมพันธ์ระหว่างโรคหอบหืดและโรคอ้วนมีความซับซ้อนกว่าที่เคยคิด

health news