July 9, 2020

News in Asia

รัฐบาลอังกฤษประกาศว่า จะยกเลิกการเก็บภาษีสินค้านำเข้าหลากหลายอย่าง และเลี่ยงการเข้มงวดพรมแดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือกับไอร์แลนด์ในกรณีที่สหราชอาณาจักร (ยูเค) ออกจากสหภาพยุโรป (อียู) หรือเบร็กซิท โดยไร้ข้อตกลง

รัฐบาลอังกฤษประกาศเรื่องนี้ก่อนที่สมาชิกสภาจะลงมติในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นว่าควรเบร็กซิทในวันที่ 29 มีนาคมโดยไร้ข้อตกลงหรือไม่ หลังจากนายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์พ่ายการลงมติร่างข้อตกลงเบร็กซิทในสภาเป็นครั้งที่สองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่น มาตรการนี้จะบังคับใช้ชั่วคราวและเป็นการดำเนินการแต่เพียงเดียวในกรณีที่เบร็กซิทโดยไร้ข้อตกลง ประกอบด้วยการให้สินค้านำเข้ามาในยูเคปลอดภาษีถึงร้อยละ 87 ของมูลค่านำเข้าทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 80 ในปัจจุบัน และจะไม่เพิ่มการตรวจสอบหรือควบคุมสินค้าที่เคลื่อนย้ายจากสาธารณไอร์แลนด์ที่เป็นสมาชิกอียูเข้าสู่ไอร์แลนด์เหนือที่เป็นส่วนหนึ่งของยูเค แต่สินค้านี้จะไม่อยู่ข่ายระบบภาษีใหม่ที่อังกฤษจะประกาศใช้.

news