February 18, 2020

News in Asia

มันเป็นเช้าตรู่ในเมืองลอนดอนและป้อมปราการของ Tower Bridge ที่ให้แสงสว่าง แม้เพียงแค่เงาสะท้อนภาพเงาของสะพานอันโด่งดังนี้ก็เป็นที่จดจำได้ทันที
คนที่เดินผ่านไปต้องใช้ทางเดินเพื่อไปทำงาน นักท่องเที่ยวถ่ายรูปถ่ายรูปยืดตัวเพื่อให้ได้หอคอยทั้งสองในเซลฟี่ หากพวกเขาติดอยู่นานพอพวกเขาจะเห็นสะพานทำกลอุบายที่มีชื่อเสียงที่สุดโดยแบ่งเป็นสองลำเพื่อให้เรือแล่นผ่าน

ลอนดอนถูกกำหนดโดยแม่น้ำเทมส์โค้งซึ่งเป็นเมืองขึ้นชื่อที่มีชื่อเสียงซึ่งสานผ่านใจกลางเมืองและสู่ชนบทไกลออกไปกำหนดภูมิทัศน์และแยกเมืองออกเป็นสองส่วน การเชื่อมต่อสองส่วนของเมืองเข้าด้วยกันเป็นสะพานหลายชุดตั้งแต่สะพาน Tower Bridge ที่มีชื่อเสียงและสะพาน Millennium ซึ่งเป็นดาวเด่นของภาพยนตร์เรื่อง “Harry Potter” สู่สถานที่สำคัญที่เป็นที่รู้จักน้อย

travel news