May 25, 2020

News in Asia

ตัวยับยั้งช่วยป้องกันความผิดปกติเมื่อเริ่มต้นและบางส่วนกลับสภาพเมื่อมีการพัฒนาไปแล้วจึงดีขึ้นและมีการแสดงออกของเครื่องหมายที่ไม่เพียงพอของออกซิเจนสำหรับกล้ามเนื้อหัวใจ ในฐานะที่เป็นข้อพิสูจน์ถึงหลักการพวกเขายังพยายามเพิ่มอะดีโนซีนมากขึ้นโดยตรงซึ่งช่วยคืนความสามารถในการขยายความแปลกใหม่ขยายสัญญาณอย่างแท้จริง

สัญญาณสำหรับเลือดเพิ่มขึ้นออกไปภายในไม่กี่วินาทีและการขยายเริ่มเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วินาทีสารยับยั้งไคเนสของ adenosine ที่พวกเขาใช้ดูเหมือนจะเฉพาะเจาะจงมากและกำลังถูกมองว่าเป็นโรคลมชักซึ่งระดับของ adenosine kinase ก็สูงเช่นกัน พวกเขาสงสัยว่ายาอะดีโนซีนที่ใช้แล้วสำหรับภาวะหัวใจเต้นช้าอาจทำงานได้เพราะมันออกฤทธิ์สั้น ในขณะที่พวกเขาไม่รู้ว่าอะไรเพิ่มระดับอะดีโนซีนไคเนสในโรคพวกเขาต้องการ อาจมีการอักเสบเรื้อรังซึ่งมีบทบาทในโรคหลายชนิดเช่นความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและโรคเบาหวานซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจมีบทบาทในเรื่องนี้เช่นกัน

health news