May 25, 2020

News in Asia

โครงการต่างๆเช่นรถไฟความเร็วสูงมุมไบ – อาเมดาบัดและเส้นทางเดินรถทางเดินรถพิเศษซึ่งสะท้อนถึงระดับและความแข็งแกร่งของประเทศญี่ปุ่น ของการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของเรา ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีส่วนร่วมในการริเริ่มระดับชาติ นอกจากนี้เขายังกล่าวอีกว่านักลงทุนญี่ปุ่นมีความเชื่อมั่นในอนาคตทางเศรษฐกิจของอินเดียซึ่งถือเป็นโอกาสอันมหาศาล

เราให้ความสำคัญกับความเป็นผู้นำระดับโลกของญี่ปุ่นในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ในระหว่างการเยือนครั้งนี้ฉันจะมีโอกาสได้เห็นความสามารถทางเทคโนโลยีชั้นสูงของญี่ปุ่นในด้านหุ่นยนต์ นี่เป็นโอกาสที่ PM Modi เยือนญี่ปุ่นครั้งที่สามตั้งแต่ปี 2014 สำหรับการประชุมสุดยอดทวิภาคีประจำปีและการประชุมครั้งที่ 12 กับนาย Abe

news